logo

Znakowanie blach

Maszyny typu YUN_A i YUN_L umożliwiają znakowanie blach przeznaczonych do cięcia. Głowica znakująca umożliwia szybki i trwały nadruk znaków różnej wielkości we wszystkich kierunkach.

arrowbottom

Szybkie i ekonomiczne znakowanie

Znakowane blachy umożliwiają wycięcie elementów już oznakowanych, co pozwala na skrócenie czasu dalszej obróbki i zminimalizowanie potencjalnych błędów.

Głowica znakująca w połączeniu z maszyną ZBUS daje wyjątkowe możliwości szybkiego oznaczania powierzchni blach. Jest to ekonomiczny i wydajny sposób na znakowanie wycinanych detali.

 

Wielkość znaków

Drukarka umożliwia wykonywanie różnych wielkości znaków. Daje to możliwość opisywania zarówno dużych detali jak i małych wielkości paznokcia.

 

Kierunek znakowania

Ze względu na zastosowanie głowicy obrotowej opisywanie możliwe jest w różnych kierunkach przejazdu, Detale cięte z blachy umiejscowione w różnych kierunkach, zarówno szerokie jak i wąskie mogą być dokładnie opisane nawet w kilku wierszach.

 

Prędkość znakowania

Drukowanie odbywa się podczas liniowego przejazdu z prędkością do 15 m/min co pozwala szybko i ekonomicznie znakować detale wycinane z blach. Taki sposób znakowania jest szybkie i ekonomiczne.

 

Jaka maszyna dla znakowania

Głowina znakująca może pracować na maszynie wykorzystywanej tylko dla znakowania lub może pracować wraz z osprzętem do cięcia plazmowego i tlenowego.

Maszyna YUN L

Dynamiczna, precyzyjna i odporna termicznie maszyna portalowa do CIĘCIA PLAZMOWEGO lub TLENOWEGO do gr. 200mm oraz do ZNAKOWANIA.

Maszyna YUN A

Maszyna portalowa dla średnich zakresów grubości blach. Optymalna dla:

- CIĘCIA PLAZMOWEGO
- CIĘCIA TLENOWEGO do 100mm
- szybkiego ZNAKOWANIA