logo

LONGITUBE_HP Automaty do spawania cylindrów poziomych

Automat spawalniczy LONGITUBE_HP do spawania i napawania obwodowego i wzdłużnego cylindrów osadzonych w obrotniku poziomo do podłoża.

Skontaktuj się z namiarrowbottom

ZASTOSOWANIE

Automat spawalniczy Longitube HP umożliwia spawanie elementów
cylindrycznych ‒ rur i wałów ‒ ustawionych poziomo do podłoża.

CECHY

 • Szeroki zakres osprzętu umożliwia konfigurowanie automatu Longitube HP
 • w zależności od wykonywanych zadań.
 • Spoiny łączące elementy mogą być jedno lub wielościegowe. Proste programowanie i zapisywanie nawet do kilku złożonych spoin
 • dla jednego elementu.
 • Spawanie ze wstępnym podgrzewaniem.
 • Kontrola temperatury podczas spawania.
 • Powtarzalność procesu i oszczędność czasu.

OSPRZĘT:

W zależności od zakresu zastosowania automat spawalniczy Longitube HP może być wyposażony w różny osprzęt: jeden z serii obrotników Roto, konik z dociskiem
pneumatycznym, podpory rolkowe dla większych i cięższych rur.

Zastosowanie obrotnika kontrującego zamiast konika pozwala na przejęcie obciążenia przy spawaniu długich lub ciężkich rur. Opcjonalnie obrotnik kontrujący może
posiadać kompensację rozszerzalności termicznej spawanego elementu w osi podłużnej.

Rodzaje wykonywanych łączy spawanych LONGITUBE HP

W zależności od zastosowanego osprzętu automat spawalniczy Longitube HP może wykonywać różnego rodzaju prace spawalnicze.

Dane techniczne

Dane techniczne

Minimalna długość rury

220 mm

Maksymalna długość robocza

Od 1000 mm do12 000 mm oferowane w skokach co 500 mm

Średnice robocza obrotników:

Roto 300

40 mm - 315 mm

Roto 500

40 mm - 500 mm

Roto 600

40 mm - 630 mm

Nośność:

Nośność obrotnika bez podparcia

500 kg dla długości rury 1000 mm

Nośność obrotnika z podparciem

2000 kg dla rur podpartych, w pojedynczych przypadkach możliwość spawania podpartych rur o ciężarze do 2200kg

Funkcjonalność i programowanie

Urządzenia Longitube w każdej z wersji może być wyposażone w sterowanie numeryczne oraz w
układ napędowy pozwalający na precyzyjne ustawienie i kontrolę pozycji maszyny oraz suportu
spawalniczego. Umożliwia to programowanie całej spoiny wielościegowej.

Longitube HP umożliwia programowanie i wykonanie spoin wielościegowych.

Precyzyjna regulacja oraz przemysłowe sterowanie pozwalają zaprogramować wiele ściegów jednej spoiny uwzględniając kolejność wykonywania i inne parametry ściegów.

Programowane są wszystkie ściegi spoiny z określeniem:

 • położenie ściegu
 • kolejność wykonywania ściegu
 • parametry prądowe dla ściegu
 • oscylacja dla ściegu

Kilka spoin, jeden detal

Spawany element może wymagać wykonania kilku spoin. Sterowanie automatu Longitube HP wykona automatycznie kilka zaprogramowanych spoin w ramach jednego zadania.
W połączeniu z układem kontroli temperatury automat może przerywać wykonywanie spoiny i przeskakiwać między kolejnymi spoinami aż do wykonania całego zadania.

Kontrola temperatury

Układ pomiaru temperatury wyposażony w pirometr daje możliwość kontrolowania temperatury podczas wykonywania programu.
Określana w programie tolerancja temperatury powoduje przerwanie procesu spawania w momencie jej przekroczenia oraz podjęcie procy po osiągnięciu dolnej granicy tolerancji.

Wstępne podgrzewanie

Układ wstępnego podgrzewania z pomiarem temperatury umożliwia nagrzanie detalu przed spawaniem do zadanej temperatury i automatyczne przejście do spawania.

Spoiny przerywane

Opcja ta umożliwia wczytanie położenia otworu i uwzględnienie go podczas wykonywania spoiny.

Automat Longitube_PR

Automat spawalniczy LONGITUBE_PR zaprojektowany do spawania dużych elementów cylindrycznych osadzonych na obrotniku rolkowym.

Automaty specjalistyczne

Specjalistyczne stanowiska LONGITUBE_S do zautomatyzowanego spawania lub napawania wykonywane według potrzeb technologicznych.

Automat Longitube_VP

Automat spawalniczy LONGITUBE_VP do spawania elementów cylindrycznych ustawionych pionowo lub ukośnie do podłoża.

Automat Longitube_HP

Automat spawalniczy LONGITUBE_HP do spawania i napawania obwodowego i wzdłużnego cylindrów osadzonych w obrotniku poziomo do podłoża.