O firmie

 KIM JESTEŚMY

Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych „ZBUS” Spółka z o.o. powstał w roku 2004, jako następca prawny Zakładu Doświadczalnego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, działającego w branży spawalniczej nieprzerwanie od roku 1955.

Swoją działalność „ZBUS” Spółka z o.o. opiera na doświadczonej kadrze konstruktorów, technologów i warsztatowców.

Dziś jako niezależna spółka wykorzystujemy zdobyte doświadczenia projektując i budując maszyny do cięcia termicznego, automaty spawalnicze a także materiały dodatkowe do spawania i termoindykatory.

W zakresie nowych rozwiązań współpracujemy z różnymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz zakładami przemysłowymi. Dzięki temu, możemy się podjąć rozwiązania i wdrożenia do produkcji wielu zagadnień związanych z mechanizacją lub automatyzacją procesów cięcia termicznego, spawania, napawania i zgrzewania.

 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • projektowanie oraz budowa maszyn i urządzeń spawalniczych oraz wdrażanie ich do przemysłu,
  • projektowanie nowych urządzeń i sprzętu spawalniczego, modernizacja konstrukcji własnych i adaptacja innych rozwiązań na podstawie badań Instytutu Spawalnictwa oraz innych ośrodków naukowych i placówek badawczo-rozwojowych,
  • produkcja stanowisk i urządzeń do cięcia termicznego, spawania i napawania oraz zgrzewania, a także innych urządzeń technologicznych, umożliwiających racjonalizację procesów produkcji,
  • jednostkowa produkcja unikalnych maszyn i urządzeń spawalniczych, a także stanowisk diagnostyczno-pomiarowych,
  • opracowywanie i produkcja specjalnych materiałów spawalniczych, takich jak: elektrody, druty proszkowe do napawania zmechanizowanego oraz innych materiałów do wdrażania i rozpowszechniania nowych technologii spawalniczych,
  • produkcja płyt odpornych na ścieranie,
  • remonty urządzeń spawalniczych i innych technologicznych,
  • świadczenie usług w zakresie cięcia termicznego tlenem i plazmą.

line_blur1