logo
logo

Druty proszkowe

Druty proszkowe DPIS

do napawania warstw trudnościeralnych

Skontaktuj się z namiarrowbottom

DPIS-91

DRUT PROSZKOWY | Klasa wg EN 14700: T Fe 15-60-G

DPIS-3M

DRUT PROSZKOWY | Klasa wg EN 14700: T Fe 1-40-P

DPIS-14M

DRUT PROSZKOWY | Klasa wg EN 14700: T Fe 15-60-G