logo

Automaty LONGITUBE_VP
z obrotnikiem regulowanym

Automat spawalniczy LONGITUBE_VP do spawania elementów cylindrycznych ustawionych pionowo lub ukośnie do podłoża.

zadaj pytaniearrowbottom

ZASTOSOWANIE

 • Automat spawalniczy Longitube VP służy do spawania elementów cylindrycznych - rur i wałów - ustawionych pionowo do podłoża.
 • Spawanie spoiny łączącej kołnierz z rurą zarówno od zewnętrznej strony jak i od wewnętrznej strony rury.
 • Automat może służyć do napawania po obwodzie elementów płaskich.

CECHY

 • Konfiguracja urządzenia dodstosowywana do wielkości spawanych elementów
 • Możliwość programowania spoin jedno i wielościegowych.
 • Proste programowanie zapisywanie nawet do kilku złożonych spoin dla jednego elementu.
 • Spawanie ze wstępnym podgrzewaniem.
 • Kontrola temperatury podczas spawania
 • Powtarzalność procesu i oszczędność czasu
 • Suport spawalniczy o dużym skoku umożliwia wejście wewnątrz elementu rurowego.
 • Średnice spawanych elementów może wynosić do 3.500mm.

OSPRZĘT

Automat może być wyposażony w obrotnik poziomy z możliwością ustawiany spawanego elementu pod kątek innym niż 90 stopni do podłoża lub w obrotnik talerzowy.

Suport spawalniczy o zwiększonym skoku umożliwia wykonywanie spoin pionowych.

Rodzaje wykonywanych łączy spawanych LONGITUBE VP

W zależności od zastosowanego osprzętu Automat spawalniczy Longitube VP wyposażony w dopasowany do
zadania osprzęt może wykonywać różnego rodzaju prace spawalnicze.

Dane techniczne

Średnica cylindra

220 mm - 3500mm

Wysokość cylindra

Do 500 mm

Średnica robocza dla obrotnika talerzowego

220 mm - 3500 mm

Nośność obrotnika bez podparcia

2000 kg

Programowanie spoin

Urządzenia Longitube w każdej z wersji może być wyposażone w sterowanie CNC oraz w
układ napędowy pozwalający na precyzyjne ustawienie i kontrolę pozycji dla przejazdu maszyny oraz dla suportu spawalniczego. Umożliwia to pełne programowanie całej spoiny wielościegowej.

Programowanie ściegów spoiny

Longitube HP umożliwia programowanie i wykonanie spoin wielowarstwowych. Precyzyjna regulacja
oraz przemysłowe sterowanie pozwalają zaprogramować wiele ściegów jednej spoiny uwzględniając
kolejność wykonywania i inne parametry ściegów.

Programowane są wszystkie ściegi spoiny z określeniem:

 • położenie ściegu
 • kolejność wykonywania ściegu
 • parametry prądowe dla ściegu
 • oscylacja dla ściegu

Kontrola temperatury

Opcjonalnie automat może zostać wyposażony w układ pomiaru temperatury, który daje możliwość kontrolowania temperatury podczas spawania.

Wstępne podgrzewanie

Układ wstępnego podgrzewania z pomiarem temperatury umożliwia nagrzanie detalu przed spawaniem do zadanej temperatury i automatyczne przejście do spawania.

Automaty specjalistyczne

Specjalistyczne stanowiska LONGITUBE_S do zautomatyzowanego spawania lub napawania wykonywane według potrzeb technologicznych.

Automat Longitube_PR

Automat spawalniczy LONGITUBE_PR zaprojektowany do spawania dużych elementów cylindrycznych osadzonych na obrotniku rolkowym.

Automat Longitube_HP

Automat spawalniczy LONGITUBE_HP do spawania i napawania obwodowego i wzdłużnego cylindrów osadzonych w obrotniku poziomo do podłoża.