logo

Spawanie i napawanie elementów cylindrycznych

Urządzenia Longitube służą do zautomatyzowanego spawania elementów cylindrycznych oraz innych profili zamkniętych. Spawanie rura do rury, kołnierza do rury, denka do rury, napawanie rur i wałów.

arrowbottom

Spawanie cylindrów

Urządzenia ZBUS Longitube wykonują łącza spawane elementów cylindrycznych z zaprogramowanym przebiegiem ściegów spoiny. Umożliwiają wykonywanie takich łączy jak:

 • Spawanie rury do rury
 • Spawanie denka do rury
 • Spawanie kołnierza do rury
 • Wykonywanie spoin wielościegowych
 • Wykonywanie kilku spoin ja jednym elemencie
 • Wykonywanie spoin przerywanych (przez otwory)

 

Napawanie

Napawanie elementów cylindrycznych wymaga zastosowania odpowiedniej linii napawania. Może się odbywać po linii śrubowej lub skokowo. W przypadku napawania prostymi ściegami obwodowymi napawanie kolejnego ściegu może wyć wykonane z zadanym przeskokiem początku napoiny w stosunku do poprzedniej napoiny tak aby zminimalizować ryzyko osłabienia napoiny.

 • Napawanie zewnętrznej powierzchni rury
 • Napawanie wewnętrznej powierzchni rury
 • Napawanie nietypowych kształtów (np. noże kombajnów górniczych)

 

Temperatura

Procesy spawania wymagają czasem wstępnego podgrzania spawanego elementu oraz kontroli temperatury podczas wykonywania spoiny.

 • Wstępne podgrzewanie materiału
 • Kontrola temperatury podczas spawania

Automaty specjalistyczne

Specjalistyczne stanowiska LONGITUBE_S do zautomatyzowanego spawania lub napawania wykonywane według potrzeb technologicznych.

Automat Longitube_PR

Automat spawalniczy LONGITUBE_PR zaprojektowany do spawania dużych elementów cylindrycznych osadzonych na obrotniku rolkowym.

Automat Longitube_VP

Automat spawalniczy LONGITUBE_VP do spawania elementów cylindrycznych ustawionych pionowo lub ukośnie do podłoża.

Automat Longitube_HP

Automat spawalniczy LONGITUBE_HP do spawania i napawania obwodowego i wzdłużnego cylindrów osadzonych w obrotniku poziomo do podłoża.