logo

Spawanie i napawanie elementów cylindrycznych

Urządzenia Longitube służą do zautomatyzowanego spawania elementów cylindrycznych oraz innych profili zamkniętych. Spawanie rura do rury, kołnierza do rury, denka do rury, napawanie rur i wałów.

arrowbottom

Spawanie cylindrów

Urządzenia ZBUS Longitube wykonują łącza spawane elementów cylindrycznych z zaprogramowanym przebiegiem ściegów spoiny. Umożliwiają wykonywanie takich łączy jak:

 • Spawanie rury do rury
 • Spawanie denka do rury
 • Spawanie kołnierza do rury
 • Wykonywanie spoin wielościegowych
 • Wykonywanie kilku spoin ja jednym elemencie
 • Wykonywanie spoin przerywanych (przez otwory)

 

Napawanie

Napawanie elementów cylindrycznych wymaga zastosowania odpowiedniej linii napawania. Może się odbywać po linii śrubowej lub skokowo. W przypadku napawania prostymi ściegami obwodowymi napawanie kolejnego ściegu może wyć wykonane z zadanym przeskokiem początku napoiny w stosunku do poprzedniej napoiny tak aby zminimalizować ryzyko osłabienia napoiny.

 • Napawanie zewnętrznej powierzchni rury
 • Napawanie wewnętrznej powierzchni rury
 • Napawanie nietypowych kształtów (np. noże kombajnów górniczych)

 

Temperatura

Procesy spawania wymagają czasem wstępnego podgrzania spawanego elementu oraz kontroli temperatury podczas wykonywania spoiny.

 • Wstępne podgrzewanie materiału
 • Kontrola temperatury podczas spawania

LONGITUBE S

Specjalistyczne stanowiska do zautomatyzowanego spawania lub napawanie elementów cylindrycznych lub wzdłużnych. Stanowiska wykonywane według potrzeb technologicznych.

LONGITUBE PR

Automat spawalniczy zaprojektowany do spawania elementów cylindrycznych osadzonych na rolkach obrotowych.

LONGITUBE VP

Automat spawalniczy do spawania elementów cylindrycznych ustawionych pionowo lub ukośnie do podłoża.

LONGITUBE HP

Automat spawalniczy do spawania elementów cylindrycznych i podłużnych ustawionych poziomo do podłoża.
Duży zakres spawanych długości i średnic.