logo

Stół do cięcia blach ZBUS YUN_ST

YUN_ST stół do cięcia blach z sekcjami odciągowymi zapylenia.

Czytaj więcejarrowbottom

ZASTOSOWANIE

Stół sekcyjny - odciągowy jest wykorzystywany jako osprzęt maszyn do cięcia,
może być wykorzystywany z technologiami:

 • cięcia plazmowego blach
 • cięcia tlenowego blach
 • cięcia tlenowego sit
 • markowania plazmowego
 • znakowania atramentowego

CECHY

 • Stół podzielony na sekcje odciągowe zwiększa skuteczność dociągania powstających w procesie cięcia pyłów.
 • Kanały odciągowe w zależności od szerokości roboczej umieszczone są po jednej lub obu stronach stołu.
 • Wmocniona konstrukcja pozwala na cięcie blach o grubości nawet do 200mm.
 • Dla wygodnej eksploatacji ramy rusztu są zdejmowane. Ułatwia to czyszczenie stołu z obtopów.
 • Wanny na obtopy dają możliwość mocowania haków podnośnika.
 • Łatwe podłączenie kanałów odciągowych.

Osprzęt

Stół sekcyjny - odciągowy służy jako osprzęt dla maszyn do cięcia plazmowego i tlenowego.

Stół odciągowy musi być połączony ze stacją filtrowentylacyjną, która jest oddzielnym osprzętem. Wielkość stacji dopasowywana jest do wielkości stołu do cięcia
i stawianego zadania.

Charakterystyka sekcyjnego stołu odciągowego ZBUS YUN ST

Stoły odciągowe umożliwiają posadowienie ciętych blach i odciąganie dymów z miejsca cięcia.

Stół sekcyjny stosowany jest wraz z maszynami do cięcia plazmowego lub tlenowego jako osprzęt uzupełniający. Cięte blachy układane są na rusztach. Podczas cięcia zadaniem stołu jest utrzymanie ciętej blachy umożliwiając maszynie wycięcia zaprogramowanych kształtów ‒ profili cięcia. W trakcie procesu cięcia, szczególnie plazmowego wytwarzają się gazy i zapylenie, które z miejsca wykonywania cięcia odciągane są do stacji filtrowentylacyjnej. Stacja nie jest elementem stołu sekcyjnego.

Dane techniczne

Zakres szerokości pracy

od 1,5 m do 4 m

Zakres długości pracy

od 1,5m do kilkudziesięciu metrów

Grubość ciętej blachy

max 100 mm, 200 mm

Długość sekcji stołu

750 mm

Ilość kanałów ssących

1 lub 2 w zależności od szerokości roboczej

ZASTOSOWANIE I KONSTRUKCJA STOŁU YUN ST

Cięcie plazmowe

Cięciu plazmowemu towarzyszy wytwarzanie dużej ilości zapylenia.
Stół do cięcia pozwala odciągać zanieczyszczone powietrze z miejsca cięcia. Dym i gazy są odprowadzane z aktywnej sekcji kanałami odciągowymi w kierunku stacji filtrowentylacyjnej.

Stół do cięcia YUN_ST podzielony jest na mniejsze sekcje co pozwala zwiększyć skuteczność odciągania zapylanie przez stację filtrującą.

Cięcie tlenowe

Podczas cięcia tlenowego powstają gazy i zapylenie, które tak jak zapylenie z cięcia plazmowego odprowadzane są w kierunku stacji filtrującej.
Podczas cięcia tlenowego powstaje więcej obtopów, które skapują do wanien osadzonych pod rusztowaniem. Wanny pozwalają na łatwe czyszczenie stołów.
Konstrukcja nośna stołów jest wytrzymała i posiada dużą odporność termiczną co pozwala na cięcie dużych grubości blach.

Konstrukcja stołu sekcyjnego

Sekcyjny stół odciągowy to sztywna i wytrzymała termicznie spawana konstrukcja stalowa, która pozwala na bezpieczne ułożenie blach przeznaczonych do cięcia plazmowego lub tlenowego. Stół składa się z ramy w której wykonane są kanały odciągowe, rusztu na którym są układane blachy, wanien do których spadają obtopy i króćców odciągowych. Układ sterowania siłownikami pozwala na odciąganie gazów z sekcji nad którą następuje cięcie. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne oczyszczanie powietrza na stanowisku pracy.

Ruszt stołu do cięcia

Ruszt do cięcia składa się z szeregu płaskowników ułożonych pionowo w regularnych odległościach. Płaskowniki są usytuowane prostopadle do podłoża. Nośnikiem rusztu jest rama umiejscowiona nad dwiema sekcjami. Płaskowniki są wsunięte w wycięcia w ramie rusztu.

Zdejmowana rama rusztu

Rama rusztu wykonana jest z kątowników i blach tworzących zwartą konstrukcję. Osadzana jest na konstrukcji stołu i może być zdjęta ze stołu. Umożliwia to łatwy dostęp do wanien. Rama posiada otwory do podnoszenia za pomocą suwnicy.

Wanny na obtopy

Podczas cięcia szczególnie tlenowego powstają skapujące obtopy. Wanny umiejscowione na podłożu stołu służą do gromadzenia powstałych w procesie cięcia obtopów. Po napełnieniu wanien można je w prosty sposób opróżnić. Zdejemując ramę rusztu wanny mogą być podniesione za pomocą suwnicy wykorzystując do tego odpowiednie mocowanie haków.

Pneumatyczny układ regulacji

Układ regulacji pozwala na odciąganie gazów z konkretnego miejsca, w który następuje cięcie blach. Powoduje to zmniejszenie potrzebnej mocy wentylatora i zmniejszenie zużycia prądu, a jednocześnie poprawia skuteczność procesu. Układ pneumatyczny otwiera i zamyka przepustnice otwierające wlot do kanału z określonego miejsce na stole ‒ sekcji stołu.

Wyłapywanie ciętych elementów

Pod rusztem na wannach umieszczone są siatki na które mogą spaść niewielkie elementy powstałe w procesie cięcia. Ułatwiają one wyjęcie małych elementów.

Przecinarka YUN_A

Optymalna przecinarka plazmowa i tlenowa blach
do grubości 100mm.

Przecinarka YUN_C

Maszyna YUN_C przeznaczona do cięcia tlenowego grubych kęsisk.

Przecinarka YUN_L

Maszyna CNC do cięcia plazmowego i tlenowego blach do grubości 200mm.

Przecinarka YUN_R

Maszyna CNC do cięcia plazmowego i tlenowego blach
o grubości do 300mm.