logo
logo

Elektrody otulone

Elektrody otulone

Specjalistyczne elektrody otulone do spawania i napawania regeneracyjnego.

Skontaktuj się z namiarrowbottom

ECuSn7

Elektroda specjalna do spawania i napawania brązów cynowych, mosiądzów i innych stopów miedzi, spawania miedzi oraz napawania stali brązem cynowym.

ECuS

Elektroda specjalna z otuliną egzotermiczną do spawania miedzi, stopów miedzi oraz miedzi ze stalą.

ESteIMoNB60

Elektroda do napawania powierzchni elementów narażonych na intensywne ścieranie typu metal – minerał i obciążenia termiczne do 600º C przy ograniczonej odporności na udary.

EStelMn60

Elektroda do napawania powierzchni elementów narażonych na intensywne ścieranie typu metal – minerał przy dużych obciążeniach udarowych w temperaturach do 400ºC.

EStelNi50

Elektroda do napawania powierzchni elementów o dużej odporności na ścieranie podczas pracy w normalnych i podwyższonych temperaturach oraz odporności na korozję i erozję.

ENSW2MoB

Elektroda do napawania prewencyjnego i regeneracyjnego krawędzi tnących narzędzi pracujących na zimno wykonanych ze stali węglowych i stopowych.

EWCLV

Elektroda do napawania regeneracyjnego narzędzi do obróbki plastycznej i okrawania na gorąco wykonanych ze stali WCL, WCLV i zbliżonych.

EWWN1

Elektroda do napawania regeneracyjnego narzędzi do obróbki plastycznej i okrawania na gorąco np.: wykrojniki, noże, przebijaki itp., wykonane ze stali WWN1 i zbliżonych.

EWNL II

Elektroda do napawania regeneracyjnego narzędzi do obróbki plastycznej na gorąco, wykonanych ze stali gatunku WNL i pokrewnych.

EWNL I

Elektroda do napawania regeneracyjnego narzędzi kuźniczych i hutniczych wykonanych ze stali narzędziowych gatunku WNL i podobnych, które nie są obrobione cieplnie po napawaniu.

ENS18-8SiBB

Elektroda do napawania powierzchni uszczelniających armatury energetycznej i naftowej pracujących w temp. do 500ºC.

EArmcoR

Elektroda rutylowa rutylowa do spawania stali typu Armco, np.: wanny cynkownicze, aparatura chemiczna.