logo

YUN_L

Dynamiczna, precyzyjna i odporna termicznie maszyna portalowa do CIĘCIA PLAZMOWEGO lub TLENOWEGO do gr. 200mm oraz do ZNAKOWANIA.

Skontaktuj się z namiarrowbottom

TECHNOLOGIE

 • Cięcie plazmowe blach
 • Cięcie tlenowe blach do grubości 200mm
 • Znakowanie wycinanych elementów
 • Markowanie linii i punktów
 • Cięcie plazmowe sit
 • Cięcie tlenowe krat

Dynamiczna, precyzyjna, odporna termicznie.

 • Wiele procesów na jednej maszynie
 • Możliwość cięcia wieloma palnikami tlenowymi
 • Sztywna, precyzyjna konstrukcja maszyny
 • Duża odporność termczna
 • Dynamiczny i precyzyjny napęd z prostopadłym układem dociskowym
 • Mocne i odporne na trude warunki torowisko
 • Dedykowane, przemysłowe sterowanie

OSPRZĘT

Maszyna portalowa może być wyposażona w osprzęt do cięcia plazmowego i tlenowego. Głowica atramentowa i plazma markująca pozwalają na poszerzenie funkcjonalności o znakowanie wycinanych detali.

Osprzęt peryferyjny:
- Stół sekcyjno - odciągowy oraz stacja filtrowentylacyjna
- Stół wodny pozwala na wyłapywanie dymów oraz redukcję wpływu ciepła i zmniejsza odkształcanie się termiczne ciętych elementów.

MOCNA I DYNAMICZNA KONSTRUKCJA

Portal maszyny jest sztywną i odporną termicznie spawaną i precyzyjnie obrabianą konstrukcją stalową.
Nowoczesny układ napędowy wyposażony w precyzyjne przekładnie oraz silniki Servo AC daje maszynie dużą dynamikę i precyzję ruchów.

Dynamika szczególnie ważna podczas cięcia plazmowego i szybkiego znakowania atramentowego a odporność termiczna podczas cięcia tlenowego blach do grubości 200mm.

Takie cechy umożliwiają łączenie różnych procesów cięcia i znakowania na jednej maszynie.

Dane Techniczne

Dane techniczne

YUN A

YUN L

YUN R

Wymiary robocze

Maks. szerokość
robocza

3 000 mm

4 000 mm

6 500 mm

Maks. długość
robocza

12 000 mm

40 000 mm

40 000 mm

Cięcie plazmowe

Grubość cięcia
plazmowego

zależnie od
źródła plazmy

zależnie od
źródła plazmy

nie dotyczy

Maks. ilość
palników plazmowych

1 palnik

2 palniki

brak

Cięcie tlenowe

Maks. grubość
cięcia tlenowego

100 mm

200 mm

200 /300 mm

Maks. ilość
palników tlenowych

1 palnik

4 palnik

8 palników

Znakowanie

Markowanie plazmowe

tak

tak

tak

Szybkie znakowanie
atramentowe

tak

tak

tak

ZASTOSOWANIE i EKSPLOATACJA

Cięcie plazmowe

Duża dynamika maszyny, jej precyzja i wytrzymałośść są najważniejszymi atutami typu YUN_L. Są to
parametry konieczne dla intensywnego, przemysłowego wykorzystania do cięcia plazmowego.
Szczególnie istotne przy zastosowaniu plazmowego źródła wysokojakościowego.

 • 1 lub 2 palniki plazmowe
 • Cięcie stali czarnej głównie od 1mm do 35mm.
 • Możliwo cięcia blachy do 150mm uzależniona od źródła plazmowego
 • Cięcie stali wysokostopowej
 • Cięcie aluminiu i innych metali kolorowych

Cięcie palnikiem tlenowym

Odporna na temperaturę konstrukcja maszyny i wytrzymała konstrukcja torowiska oraz osprzęt
umożliwiający automatyczne przebijanie materiału pozwala ciąć maszyną typu YUN_L blachy
technologią cięcia tlenowego.

 • 1 do 4 palniki tlenowe
 • Automatyczna regulacja odległości palnika od blachy
 • Automatyczna zapalarka
 • Cięcie tlenowe głównie stosowane jest do ciecia stali czarnej
 • Cięcie grubości od 8mm do 200mm.

Szybkie znakowanie atramentowe

Opisywanie ciętych elementów zgodnie z nadanymi numerami z rysunków technicznych pozwala na łatwą identyfikację wyciętych elementów, uniknięcie pomyłem w dalszym procesie produkcyjnym oraz na redukcję kosztów pracowniczych związanych z ręcznym identyfikowaniem i opisywaniem.

 • Nanoszenie opisów w różnych wielkościach liter
 • Prędkość nanoszenia linii z opisami do 15m/min

Markowanie plazmowe

Uzupełnieniem technologii cięcia jest możliwość znakowania powierzchni wycinanych elementów.
Markowanie plazmowe pozwala na nanoszenie pomocniczych linii i opisów za pomocą łuku plazmowego niskim prądem. Wysokojakościowe źródła plazmowe posiadają zazwyczaj możliwość cięcia i markowanie plazmowego. Można również zastosować niskoprądowe źródła plazmowe stosowane jedynie do markowania plazmowego.

Mocna i odporna termicznie

Konstrukcja maszyny to spawana konstrukcja stalowa, odprężona i poddana obróbce skrawaniem. Mocna i odporna termicznie konstrukcja jest idealna w pracy jako wypalarka tlenowa, dynamicznie pracująca przecinarka plazmowa oraz urządzenia do markowania plazmowego i szybkiego znakowania atramentowego.

Dynamika, precyzja, żywotność

Wykorzystane w dwustronnym układzie napędowym przekłdnie planetarne oraz silniki Serwo AC realizują sterowane ruchy z dużą dynamiką i precyzją. Prostopadły do torowiska docisk układu napędowego pozwala przenosić duże obciążenia z zachowaniem precyzji. Wysoka klasa elementów napędu jest gwarantem dużej żywotności maszyny co pozwala na utrzymanie właściwości odwzorowania kształtów przez długie lata nawet intensywnej i wielozmianowej pracy.

Prowadnice bez smarowania

Zastosowane prowadnice na belce portalowej łączy wysoka kultura pracy, żywotność brak konieczności smarowania co skutkuje bezobsługowa praca. Operatorzy i ekipa utrzymania ruchu mają ułatwioną pracę. Nie ma ryzyka zatarcia łożysk prowadzących ze względu na brak smarowania prowadnic. Brak smaru oznacza również brak przyklejających się pyłów i brudu.

Precyzyjne i wytrzymałe torowisko

Torowisko wykonane z precyzyjnie obrobionych szyn S49. Precyzyjna geometria uzyskana w drodze obróbki skrawaniem jest mocne i odporne na trudne warunki przemysłowe.
Jezdnia mocowana jest na podtorzu zbudowanym ze stalowej konstrukcji. Podtorze posiada układ regulacji umożliwiający precyzyjne ustawienie torowiska. Całość montowana jest na betonowej posadzce użytkownika.

Prowadnik przewodów

Zarówno w osi podłużnej jak i na portalu w osi poprzecznej do prowadzenia przewodów służą prowadniki łańcuchowe wysokiej klasy. Są one wytrzymałe na ścieranie, pozwalają na płynną pracę maszyny. Rolki podporowe redukują ugięcie łańcucha i zmiejszają opór powstały podczas ruchu maszyny.
W razie konieczności przy dużych długościach pracy możliwe jest zastosowanie prowadników wyposażonych w rolki redukujące tarcie przy niepodpartej części prowadnika.

Sterowanie numeryczne maszyny

Wysokiej klasy sterowanie numeryczne to pewne rozwiązanie dla przemysłu. Cechuje się stabilną żywotnością.
Korekta położenia blachy na stole do cięcia pozwala na zaoszczędzenie czasu przygotowania materiału na stole do cięcia.
Wprowadzanie programów do cięcia poprzez sieć lub przez pendrive pozwala sprawnie wprowadzić przygotowane programy robocze ‒ cięcia, markowania, opisywania blach.
Duży ekran dotykowy pulpitu sterowniczego oraz funkcjonalnymi przyciskami ułatwia operatorom pracę i szybki dostęp do funkcji maszyny.

Ochrona kolizyjna

Dla zminimalizowania zagrożenia uszkodzenia palnika i suportu oraz zwiększenia bezpieczeństwa procesu cięcia suport plazmowy wyposażony jest w układ kolizyjny. W przypadku uderzenia palnika plazmowego układ przerywa pracę maszyny redukując ryzyko uszkodzenia.

Bezpieczna praca

Bezpieczna praca oznacza minimum ryzyka dla operatora i kierownika zakładu.
Prędkość przejazdowa maszyny mimo dużych możliwości technicznych układu napędowego ograniczona jest programowo do bezpiecznej prędkości pracy, wykraczającej znacznie poza prędkości technologiczne.
Zastosowanie linek zabezpieczających z przodu i z tyłu maszyny w sytuacji wyzwolenia linki zatrzymuje pracę maszyny. Dodatkowo odpowiednio osadzone przyciski awaryjne pozwalają w razie wystąpienia konieczności na szybkie zatrzymanie maszyny.

Stół sekcyjny YUN ST

Stół sekcyjny dla maszyn do cięcia blach z systemem odciągowym pyłów.

Stół wodny YUN SW

Stół wodny do cięcia blach z regulowanym poziomem wody.