logo

LONGITUBE S

Specjalistyczne stanowiska do zautomatyzowanego spawania lub napawanie elementów cylindrycznych lub wzdłużnych. Stanowiska wykonywane według potrzeb technologicznych.

Skontaktuj się z namiarrowbottom

ZASTOSOWANIE

Longitube S to kompaktowe stanowiska do zautomatyzowanego spawania lub napawania elementów cylindrycznych i podłużnych.

Przykłady:

  • napawanie noży kombajnów górniczych
  • spawanie krążników
  • wspawywanie kołnierzy do rur instalacji wodnej przeciwpożarowej

CECHY

Stanowisko wyposażone jest w sterowanie numeryczne umożliwia programowanie i wykonywanie złożonych spoin i napoin. Dodatkowy osprzęt umożliwia dopasowanie konstelacji urządzenia do stawianego zadania. Przykładowe cechy stanowisk:

  • Programowanie spoin lub napin wielościegowych.
  • Parametry źródła spawalniczego regulowane dla każdego ściegu.
  • Uczenie trajektorii napawania.
  • Wstępne podgrzewanie przed spawaniem.
  • Stanowiska jedno i dwukomorowe
  • Kontrola temperatury podczas spawania.
  • Stanowiska wyposażone w jeden lub więcej uchwytów spawalniczych.

Przykładowe stanowiska

Programowane są wszystkie ściegi spoiny z określeniem:

- położenie ściegu
- kolejność wykonywania ściegu
- parametry prądowe dla ściegu
- oscylacja dla ściegu

W wersji specjalnej urządzenie wykorzystuje funkcję programowania trajektorii ruchu poprzez uczenie pozycji i interpolację linii pracy, co jest bardzo przydatne przy nieregularnych kształtach cylindrycznych.

Dane techniczne

Maksymalna średnica kołnierza

300 mm

Średnice robocza dla obrotników:

Roto 103

3 mm - 115 mm

Roto 160

3 mm - 160 mm

Nośność:

Nośność obrotnika bez podparcia

5 kg

Nośność obrotnika z podparciem

20 kg dla rur podpartych

Programowanie stanowiska

Urządzenia Longitube w każdej z wersji może być wyposażone w sterowanie numeryczne oraz w
układ napędowy pozwalający na precyzyjne ustawienie i kontrolę pozycji dla przejazdu maszyny oraz dla suportu spawalniczego. Umożliwia to pełne programowanie spoiny lub napoiny wielościegowej.

Programowanie ściegów

Spoina może składać się z wielu ściegów. Każdy ze ściegów może mieć zaprogramowaną pozycję i trajektorię oraz przypisane parametry źródła prądu spawalniczego.

Napawanie

Napawanie może odbywać się ruchem ślimakowym lub skokowo.

Wstępne podgrzewanie

Niektóre łącza wymagają wstępnego podgrzewania do zadanej temperatury. Palniki podgrzewające nagrzewają element do zadanej temperatury.

LONGITUBE HP

Automat spawalniczy do spawania elementów cylindrycznych i podłużnych ustawionych poziomo do podłoża.
Duży zakres spawanych długości i średnic.

LONGITUBE VP

Automat spawalniczy do spawania elementów cylindrycznych ustawionych pionowo lub ukośnie do podłoża.

LONGITUBE PR

Automat spawalniczy zaprojektowany do spawania elementów cylindrycznych osadzonych na rolkach obrotowych.