logo

Automaty specjalistyczne Longitube S

Specjalistyczne stanowiska LONGITUBE_S do zautomatyzowanego spawania lub napawania wykonywane według potrzeb technologicznych.

Skontaktuj się z namiarrowbottom

ZASTOSOWANIE

Nazwą Longitube S oznaczone są specjalistyczne stanowiska do zautomatyzowanego spawania i napawania elementów. Mogą one mieć różną budowę w zależności od zadania.

Przykłady stanowisk:

  • napawanie noży kombajnów górniczych
  • spawanie krążników
  • wspawywanie kołnierzy do rur instalacji wodnej przeciwpożarowej

Jak jest zbudowane stanowisko zautomatyzowane

Longitube_S zbudowane jest na podstawie, np. stołu. Osprzęt zawierać może układ prowadzenia uchwyt spawalniczy, obrotnik lub dwa obrotniki, mocowanie elementów spawanych.

Sterowanie wyposażone jest w oprogramowanie umożliwiające wpisywanie koniecznych parametrów spawania, lub umożliwia uczenie przez operatora odpowiednich trajektorii ruchu.

Przykładowe cechy stanowisk:

  • Programowanie spoin lub napin wielościegowych.
  • Parametry źródła spawalniczego regulowane dla każdego ściegu.
  • Uczenie trajektorii napawania.
  • Wstępne podgrzewanie przed spawaniem.
  • Stanowiska jedno i dwukomorowe
  • Kontrola temperatury podczas spawania.
  • Stanowiska wyposażone w jeden lub więcej uchwytów spawalniczych.

Przykładowe stanowiska

Funkcjonalność

Stanowiska zautomatyzowane posiadają cechy umożliwiające szeroką funkcjonalność:

Programowanie

Operator może zaprogramować spoiny i napoiny wielościegowe. Trajektoria i parametry każdego ściegu określane są w programie spawania.

Napawanie

Napawanie ruchem ślimakowym lub skokowo.

Kontrola temperatury międzyściegowej

Stanowiska wyposażone w czujnik pirometryczny i odpowiednie oprogramowanie dają możliwość kontroli temperatury podczas spawania w w razie konieczności przerwanie spawania.

Wstępne podgrzewanie

Osprzęt do wstępnego podgrzewania spawanego elementu umożliwia podgrzanie do temperatury roboczej spawanego elementu i płynne przejście do spawania po osiągnięciu zadanej temperatury.

Pomijanie otworów

Operator może zaprogramować przestrzeń, w która pomijania jest podczas wykonywania spoiny.

Automat Longitube_HP

Automat spawalniczy LONGITUBE_HP do spawania i napawania obwodowego i wzdłużnego cylindrów osadzonych w obrotniku poziomo do podłoża.

Automat Longitube_VP

Automat spawalniczy LONGITUBE_VP do spawania elementów cylindrycznych ustawionych pionowo lub ukośnie do podłoża.

Automat Longitube_PR

Automat spawalniczy LONGITUBE_PR zaprojektowany do spawania dużych elementów cylindrycznych osadzonych na obrotniku rolkowym.