ECuS

Elektroda otulona: ECuS

symbol4symbol2

Klasa wg: DIN 1733 EL-Cu

line_blur1PRZEZNACZENIE

Elektroda specjalna z otuliną egzotermiczną do spawania miedzi, stopów miedzi oraz miedzi ze stalą. Może być stosowana do napawania miedzi oraz napawania stali miedzią. Elektroda jest przydatna do wykonywania spoin czołowych i pachwinowych w pozycji podolnej nabocznej i wznoszącej się pod kątem do 30°.

line_blur1WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRODY

Elektroda grubootulona z otuliną zasadowo-fluorkową o właściwościach egzotermicznych.
Stopiwo elektrody zawiera min. 99,5% Cu oraz Si – 0,2 %.
Właściwości mechaniczne stopiwa :

RM min. 170 MPa
A5 min. 20 %
KCV min. 70 J/cm2

Właściwości mechaniczne złącza spawanego :

Rm min. 170 MPa
kąt gięcia min. 150°

line_blur1WYMIARY I WSKAŹNIKI TECHNOLOGICZNE

Średnica [ mm ] 3 4 5 6
Długość [ mm ] 350 450 450 450
Prąd spawania (+) do elektrody [A] 180 ÷ 250 240 ÷ 300 300 ÷ 450 360 ÷ 500
Ilość elektrod w paczce [ szt. ] 130 70 50 40
Grubość spawanych blach [mm] 3 ÷ 5 4 ÷ 7 powyżej 7 powyżej 12
Masa 100 szt. elektrod [ kg ] 3,0 6,8 10,2 15,2
Stała topnienia [ g/Ah ] 6 12 20 21

Uwaga: średnice elektrod należy dobierać w zależności od grubości spawanych elementów miedzianych.

line_blur1WSKAZÓWKI TECHNOLOGICZNE

Przed spawaniem elektrody należy wysuszyć w temp. 300 ÷ 350 °C min. 2 godz.
Spawanie miedzi elektrodą ECuS na ogół nie wymaga podgrzewania łączonych elementów. Zalecane jest podgrzewanie w zakresie 50 ÷ 100 °C w przypadku niskiej temperatury otoczenia oraz dużych grubości miedzi.
Pojawienie się pęcherzy przy spawaniu świadczy o niedostatecznym wysuszeniu elektrod. Blachy miedziane o grubości do 10 mm w zasadzie nie wymagają ukosowania jedynie fazowania krawędzi i mogą być spawane jedno – lub dwuwarstwowo po obu stronach złącza.
Złącza można składać na styk lub zachowując szczelinę max. 3 mm. Większe grubości miedzi wymagają szerokiego ukosowania – typu U lub 2U w celu umożliwienia wykonywania warstw graniowych elektrodą o średnicy 5 lub 6 mm. Przy spawaniu cienkich blach wskazane jest stosowanie podkładek grafitowych lub miedzianych.
Elektrodę należy prowadzić prostopadle do spawanych powierzchni. Rozpoczynać i kończyć spawanie na przygotowanych odcinkach miedzianych lub dostawionych płytach grafitowych.
Przy spawaniu miedzi ze stalą łuk kierować na krawędź miedzianą.
Do spawania stopów miedzi i miedzi ze stalą należy stosować natężenie prądu niższe niż dla miedzi.