System sterowania

SYSTEM STEROWANIA PRZECINARKAMI

Do programowania maszyn, jako podstawowy, przyjęto powszechnie stosowany w przecinarkach sterowanych numerycznie, system programowania ESSI. Możliwe jest również wprowadzanie programów technologicznych w formacie wg normy DIN lub dopasowanie się do innego, stosowanego przez Odbiorcę.
Programy technologiczne są przechowanie na twardym dysku. Dzięki możliwości podziału dostępnej pamięci na katalogi, możliwy jest szybki dostęp do wymaganego programu technologicznego.
Do bezpośredniego sterowania przecinarkami wykorzystano sterownik PLC. Jednostkę sterującą stanowi moduł procesora z wbudowanym koprocesorem matematycznym. Umożliwia to operowanie na liczbach zmiennoprzecinkowych i tym samym uzyskanie dużej precyzji w sterowaniu napędami maszyny.
Wizualizację procesu cięcia zapewnia sterowanie nadrzędne, oparte na platformie systemu operacyjnego Windows 2000 Professional. Układ sterowania wyposażony jest w 15″ kolorowy monitor LCD.
W pamięci komputera znajduje się biblioteka programów MAKRO, obejmująca kilkadziesiąt opisanych w sposób parametryczny, podstawowych kształtów figur płaskich i ich złożeń. Na życzenie Odbiorcy programy te mogą być uzupełniane o nowe kształty i modyfikowane.
Programy MAKRO można:

 • przesuwać,
 • powielać,
 • obracać,
 • przekształcać w odbicia lustrzane,
 • łączyć z innymi programami MAKRO,
 • dodawać do istniejących programów.

Dodatkowymi atutami systemu sterowania są następujące możliwości:

 • obrót programu o dowolny kąt, podany przez operatora lub obliczony przez maszynę,
 • pomijanie konturów i poszczególnych bloków programu,
 • niezależne ustawianie kompensacji lewej i prawej w zakresie do 9,9 mm,
 • możliwość skalowania wykonywanego programu,
 • automatyczny powrót do przerwanego programu (np. po wymianie dyszy w palniku),
 • kontynuacja przerwanego programu po awaryjnym wyłączeniu zasilania.

Sterowanie nadrzędne zapewnia wizualizację procesu cięcia oraz podane poniżej dodatkowe funkcje:

 • uruchamianie programów z parametrami (programów MAKRO) i zadawanie parametrów z klawiatury,
 • możliwość edycji programu technologicznego (rozkroju) bezpośrednio z klawiatury,
 • możliwość skorygowania programu technologicznego otrzymanego z biura programowania, (np.: usunięcie z rozkroju określonego detalu, zmiana osi w całym rozkroju),
 • kopiowanie i powielenie kształtu określonego detalu z istniejącego rozkroju,
 • możliwość sprawdzenia, czy rozkrój mieści się na arkuszu blachy,
 • graficzne przedstawienie programu technologicznego,
 • śledzenie położenia palnika na tle rozkroju,
 • ustawianie parametrów maszyny,
 • wyświetlanie informacji o aktualnym stanie maszyny,
 • wyświetlanie komunikatów podpowiedzi,
 • informowanie o stanach awaryjnych.

Sterowanie nadrzędne wraz z wizualizacją umożliwia wykonywanie zadań (np.: edycji, tworzenia, kopiowania programów technologicznych lub MAKRO) bez przerywania procesu cięcia.

sterowanie1 Rys.1. Główne okno wizualizacji.

sterowanie1 Rys.2. Tworzenie programów MAKRO.