logo

Znakowarka do blach

Maszyna znakująca blachy przeznaczone do cięcia.

Skontaktuj się z namiarrowbottom

Znakowanie wycinanych kształtów

Opisane blachy dają możliwość szybkiego rozpoznania wycinanych elementów. Pozwala to uniknąć błędów podczas konfekcjonowania wycinanych elementów z blachy.

Dowolny kierunek znakowania

Głowica obrotowa drukarki pozwala na opisywanie detali we wszystkich kierunkach podczas przejazdu maszyny.

SZYBKIE ZNAKOWANIE WYCINANYCH ELEMENTÓW

OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCJI

Wykorzystanie drukarki blach ZBUS pozwala na optymalizację produkcji związanej z cięciem blach i dalszą obróbką wyciętych elementów.
Dobrze znakowane blachy pozwalają uniknąć błędów i optymalizować czas pracy redukując tym samym koszty produkcyjne.

Szybkie znakowanie blach

Drukowanie atramentowe znaków odbywa się ciągle podczas przejazdu maszyny.

Różna kierunki znakowania

Głowica obrotowa pozwala na znakowanie w dowolnym kierunku.

Różne wielkości znaków

Inteligentny układ głowicy pozwala znakować różnymi wielkościami znaków bez potrzeby przezbrajania głowicy.

Kilka linii podczas jednego przejazdu

Drukowanie do kilku linii znaków podczas przejazdu pozwala oszczędzać czas znakowania.

Zamień ręczne na automatyczne

Zmiana ręcznego opisywania na automatyczne pozwala uniknąć pomyłek i zaoszczędzić czas.