logo

Fazowanie krawędzi blach palnikiem tlenowym

Cięcie i fazowanie palnikiem tlenowym do grubości 150mm.

Skontaktuj się z namiarrowbottom

Cięcie palnikiem tlenowym

Palnik tlenowy daje możliwość cięcia stali czarnej dużej grubości. W zależności od wersji stosowane są palniki do grubości cięcia 150mm lub 300mm.

Płynne przebijanie blach

Układ płynnego przebijania blach wyposażony w zawory proporcjonalne pozwala na płynne przebijanie grubości do 100mm. Umożliwia to wycięcie wewnętrznych konturów w blachach.

Obszar roboczy

Zakres roboczy stołu do cięcia wynosi 1500mm x 4000mm.

Fazowane krawędzie

Fazowanie prostej krawędzi

Fazowanie krawędzi otworu

Płynne przebijanie blachy o grubości 100mm