Osiągnięcia

 OSIĄGNIĘCIA

Celem działalności Zakładu w latach 1955÷1990 było opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej, wykonywanie i badanie prototypów oraz małoseryjna produkcja urządzeń i sprzętu spawalniczego.
Zweryfikowana, po badaniach i eksploatacji próbnej prototypu, dokumentacja konstrukcyjna urządzeń i sprzętu spawalniczego, przekazywana była krajowym zakładom produkcyjnym. Działalność ta umożliwiła powstanie w późniejszych latach krajowego przemysłu, produkującego nowoczesne urządzenia i sprzęt spawalniczy.

W wymienionym okresie Zakład przekazał zakładom produkcyjnym kompletną dokumentację konstrukcyjną ok. 70 różnych urządzeń spawalniczych. Zakładami tymi były m.in.:

 • KARELMA Piechowice,
 • ASPA Wrocław,
 • BESTER Bielawa,
 • PERUN Warszawa,
 • OZAS Opole,
 • POMET Wronki.

 DO PRODUKCJI WDROŻYLIŚMY M.IN.:

 • spawarki transformatorowe,
 • agregaty spawalnicze,
 • zgrzewarki oporowe: doczołowe, punktowe, liniowe, kleszczowe,
 • zgrzewarki tarciowe,
 • obrotniki spawalnicze,
 • półautomaty i automaty umożliwiające cięcie tlenem i plazmą, sterowane wg wzornika i fotoelektrycznie,
 • automaty do cięcia tlenem, sterowana numerycznie przecinarka tlenowa,
 • automaty do cięcia stalowych wlewków hutniczych,
 • palniki do cięcia tlenem z dyszami blokowymi,
 • urządzenia do napawania obrzeży kół wagonowych,
 • słupowysięgniki spawalnicze,
 • urządzenia do spawania i napawania: łukiem krytym, metodami MIG/MAG oraz plazmą,
 • urządzenia do spawania plazmowego kanistrów benzynowych,
 • typoszereg stanowisk spawalniczych, kompletowanych systemem blokowym,

line_blur1

Od 1964 jesteśmy producentem specjalnych materiałów spawalniczych:

 • elektrod otulonych do spawania i napawania: stali, żeliwa, miedzi, brązów i aluminium,
 • lutów srebrnych otulonych,
 • drutów proszkowych (rdzeniowych) do napawania zmechanizowanego,
 • termoindykatorów kredkowych.

line_blur1

Po roku 1990 w Zakładzie nastąpiła intensyfikacja prac nad rozwojem urządzeń spawalniczych z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki. Szczególny nacisk położono na opracowanie nowych konstrukcji przecinarek termicznych i wyposażenia stanowisk do cięcia w urządzenia gwarantujące wymogi bezpieczeństwa pracy. W tym czasie opracowano i wdrożono do programu produkcyjnego Zakładu m. in. następujące urządzenia i osprzęt:

 • przecinarki do kształtowego cięcia tlenem i plazmą, sterowane CNC,
 • przecinarki do kształtowego cięcia tlenem krat pomostowych, sterowane CNC,
 • stoły odciągowe do cięcia plazmą i tlenem, przystosowane do współpracy z urządzeniami filtrowentylacyjnymi,
 • stoły do cięcia plazmowego pod lustrem wody,
 • stanowiska do cięcia tlenem slabów hutniczych, sterowane CNC,
 • suche bezpieczniki sieciowe do propanu i gazu ziemnego,
 • słupowysięgniki spawalnicze do spawania profili o zmiennej wysokości,
 • portale do zmechanizowanego napawania płyt odpornych na ścieranie.

Opracowano również i wdrożono do produkcji nowe gatunki drutów proszkowych (rdzeniowych) do napawania zmechanizowanego.

W roku 2000 uruchomiono krajową produkcję płyt odpornych na ścieranie z wykorzystaniem drutów proszkowych (rdzeniowych) własnej produkcji.

W roku 2008 uruchomiono i wdrożono do produkcji przecinarkę do cięcia termicznego sterowaną CNC w Rosji, na terenie Syberii.

W roku 2009 uruchomiono produkcję zrobotyzowanych stanowisk do cięcia, ukosowania oraz półautomatycznych przecinarek do cięcia tlenem i plazmą.

line_blur1

Efektem wieloletniej działalności Zakładu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji kilkuset urządzeń i stanowisk oraz kilkudziesięciu gatunków materiałów spawalniczych. W zakładach produkcyjnych pracuje obecnie również około 300 przecinarek do cięcia termicznego tlenem i plazmą, sterowanych CNC, naszej produkcji. W niektórych zakładach pracuje ich po kilka (ZREMB – Gorzów, FABRYKA MASZYN – Leżajsk, VLASSENROOT POLSKA – Gliwice po 4, GLINIK Gorlice – 5, Huta Stali Częstochowa – 7).

Spośród wielu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w naszych wyrobach, 40 zostało opatentowanych, zaś 19 zostało uznanych za wzory użytkowe.

line_blur1