Kredki

TERMOINDYKATORY KREDKOWE

DCF 1.0

DCF 1.0

Termoindykatory kredkowe służą do określania temperatury w pracach spawalniczych oraz obróbce cieplnej. Temperaturę określa topiący się ślad, naniesiony termoindykatorem na powierzchnię przedmiotu. Termoindykatory wykonuje się w postaci prasowanych prętów. Posiadają one następujące oznaczenia: TK55, TK80, TK105, TK120, TK155, TK200, TK280, TK320, TK540, TK800, gdzie liczby oznaczają znamionową temperaturę topnienia w °C.