Historia

 HISTORIA ZAKŁADU

Historia naszego Zakładu to historia polskiego powojennego spawalnictwa.
Działający od 1945 roku Instytut Spawalnictwa w Gliwicach obserwując światowe trendy rozwoju technologii spawalniczych, stwierdzał istotne braki w zakresie krajowej produkcji urządzeń i sprzętu spawalniczego, na które coraz większe zapotrzebowanie zgłaszał odbudowujący się przemysł. W tej sytuacji, 1 stycznia 1955 roku, przy Instytucie Spawalnictwa został utworzony Zakład Prototypów Urządzeń Spawalniczych. Dał on początek utworzonemu 27 czerwca 1956 roku, zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego, Zakładowi Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych. Był on jednym z pierwszych w kraju zakładem doświadczalnym. Nazwa Zakładu była jeszcze dwukrotnie zmieniana:

  • w 1965 roku na Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych – ZBUS,
  • w 1977 roku na Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa – ZDIS.

line_blur1

Celem działalności Zakładu w latach 1955÷1990 było opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej, wykonywanie i badanie prototypów oraz małoseryjna produkcja urządzeń i sprzętu spawalniczego. Zweryfikowana, po badaniach i eksploatacji próbnej prototypu, dokumentacja konstrukcyjna urządzeń i sprzętu spawalniczego, przekazywana była krajowym zakładom produkcyjnym. Działalność ta umożliwiła powstanie w późniejszych latach krajowego przemysłu produkującego nowoczesne urządzenia i sprzęt spawalniczy.

line_blur1

W 1964 roku utworzony został Wydział Produkcji Materiałów Spawalniczych, który rozpoczął produkcję elektrod regeneracyjnych oraz połączeniowych do spawania stali, żeliwa i metali nieżelaznych, a w następnych latach proszków metalowych do napawania, lutów srebrnych otulonych i drutów proszkowych do napawania. Wydział mieścił sie w Kędzierzynie – Koźlu. W styczniu 2001 produkcję Wydziału przeniesiono do obiektów macierzystego zakładu w Gliwicach.

line_blur1

01.06.2004 roku powstał Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych „ZBUS” Spółka z o.o., jako prawny następca Zakładu Doświadczalnego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Spółka przejęła wszystkie należności i zobowiązania Zakładu Doświadczalnego Instytutu Spawalnictwa, który został wniesiony w formie aportu do nowo powstałej firmy.