EWNL II

Elektroda otulona: EWNL II

symbol4symbol2

Klasa wg: DIN 8555 E3-UM-50T

line_blur1PRZEZNACZENIE

Elektroda do napawania regeneracyjnego narzędzi do obróbki plastycznej na gorąco jak: matryce kuźnicze, kowadła itp., wykonanych ze stali gatunku WNL i innych o zbliżonym składzie chemicznym. Elektroda może być stosowana do napawania narzędzi wykonanych ze stali węglowych. W tym przypadku ilość napawanych warstw powinna wynosić nie mniej niż dwie.
Elektroda nadaje się do napawania w pozycji podolnej i nabocznej.

line_blur1WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRODY

Elektroda zasadowa grubootulona.
Skład chemiczny stopiwa w %:
C – 0,5; Mn – 0,6; Si – 0,4; Cr – 1,1; Ni – 1,8; Mo – 0,5; P – 0,02; S – 0,02
Twardość stopiwa po zmiękczeniu – 30 HRC
Twardość stopiwa po hartowaniu i odpuszczeniu – 50 HRC

line_blur1WYMIARY I WSKAŹNIKI TECHNOLOGICZNE

Średnica [ mm ] 2,5 3,2 4 5
Długość [ mm ] 350 450 450 450
Prąd spawania (+) do elektrody [A] 90 ÷ 120 100 ÷ 140 130 ÷ 180 170 ÷ 230
Ilość elektrod w paczce [ szt. ] 250 150 100 60
Masa 100 szt. elektrod [ kg ] 2,1 4,3 6,5 10,2
Stała topnienia [ g/Ah ] 7,9 8,5 8,2 9,1

line_blur1WSKAZÓWKI TECHNOLOGICZNE

Przed napawaniem elektrody należy wysuszyć w temp. 250°C min. 2 godz. Regenerowane elementy ze stali narzędziowych przed napawaniem należy poddać wyżarzaniu zmiękczającemu. Bezpośrednio przed napawaniem podgrzać do temp. 500 ÷ 550°C i utrzymać tą temperaturę podczas napawania. Po napawaniu należy zapewnić wolne chłodzenie najlepiej w nagrzanym piecu. Elementy kierowane do obróbki mechanicznej można wyżarzać zmiękczająco bezpośrednio po napawaniu.

Warunki obróbki cieplnej:
zmiękczanie 650 – 680°C chłodzenie w piecu
hartowanie 840 – 860°C chłodzenie w oleju
odpuszczanie 450 – 550°C