EStelMoNb60

Elektroda otulona: EStelMoNb60

Klasa wg: DIN 8555 E10UM65

line_blur1PRZEZNACZENIE

Elektroda do napawania powierzchni elementów narażonych na intensywne ścieranie typu metal – minerał i obciążenia termiczne do 600 °C przy ograniczonej odporności na udary jak: stożki zsypowe wielkich pieców, ruszty, płyty zsypowe itp.
Elektroda nadaje się do napawania w pozycji podolnej.

line_blur1WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRODY

Elektroda zasadowa grubootulona.
Skład chemiczny stopiwa w %: C – 5; Mn – 1,0; Si – 2; Cr – 22; Mo – 7; Nb – 7; W – 2; V – 1,0; P – 0,02; S – 0,02
Twardość stopiwa po napawaniu: : 65 HRC

line_blur1WYMIARY I WSKAŹNIKI TECHNOLOGICZNE

Średnica [ mm ] 3,2 4 5
Długość [ mm ] 350 350 350
Prąd spawania (+) do elektrody [A] 90 ÷ 120 120 ÷ 160 160 ÷ 200
Ilość elektrod w paczce [ szt. ] 100 60 40
Masa 100 szt. elektrod [ kg ] 4,3 7 10,9
Stała topnienia [ g/Ah ] 8,8 13,9 11,8

line_blur1WSKAZÓWKI TECHNOLOGICZNE

Przed spawaniem elektrody należy wysuszyć w temp. 250 °C min. 2 godz. Podgrzewanie przed napawaniem należy stosować tylko wtedy jeżeli wymaga tego napawany materiał. Zaleca się napawanie jednowarstwowe maksymalnie dwuwarstwowo z uwagi na ryzyko pęknięć. Większe ubytki w regenerowanych elementach należy uzupełnić napawając elektrodą lub drutem o składzie zbliżonym do materiału rodzimego.