Elektrody do spawania

ELEKTRODY OTULONE DO SPAWANIA I NAPAWANIA

 

elektrody1

ZBUS produkuje elektrody do spawania i elektrody do napawania.

line_blur1

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Oznaczenie
elektrody
Klasa wg: Zastosowanie Skład chem.
stopiwa [%]
Własności
mechaniczne
stopiwa
Zakres
średnic
Ø [mm]
EArmcoR PN-EN ISO 2560-A
E 35 A RR 12
Elektroda rutylowa do spawania stali typu Armco, np.: wanny cynkownicze, aparatura chemiczna. więcej  C – 0,04
Mn – 0,07
Si – 0,1
P – 0,02
S – 0,02
Re – min.360 MPa
Rm – min.440 MPa
A5 – min. 22%
KV – min. 47 J
3,2
4
5
ENS18-8SiBB DIN 8555
E 9-UM-300 T
Elektroda zasadowa do napawania powierzchni uszczelniających armatury energetycznej i naftowej, np.: powierzchnie zasuw i przylgnie zaworów oraz inne elementy przenoszące duże naciski i narażone na korozję, erozję i szoki termiczne w zakresie do temp. 500°C. » więcej  C – 0,2
Mn – 1,3
Si – 3,5
Cr – 17
Ni – 8
B-0,5
Twardość stopiwa
300 HB
2,5
3,2
4
5
EWNL I DIN 8555
E 3-UM-350 T
Elektroda zasadowa do napawania regeneracyjnego narzędzi kuźniczych i hutniczych wykonanych ze stali narzędziowych gatunku WNL, które nie są obrabiane cieplnie po napawaniu. Elektroda może być stosowana do napawania regeneracyjnego różnych części maszyn, takich jak czopy i wałki, wykonanych ze stali węglowych i staliwa. » więcej  C – 0,3
Mn – 0,6
Si – 0,4
Cr – 0,9
Ni – 1,8
Mo – 0,4
Twardość stopiwa
350 HB
2,5
3,2
4
5
EWNL II DIN 8555
E 3-UM-50 T
Elektroda zasadowa do napawania regeneracyjnego narzędzi do obróbki plastycznej na gorąco, wykonanych ze stali gatunku WNL, np.: matryce kuźnicze, kowadła itp., oraz napawania prewencyjnego narzędzi wykonanych ze stali węglowych. » więcej  C – 0,5
Mn – 0,6
Si – 0,4
Cr – 1,1
Ni – 1,8
Mo – 0,5
Twardość
po hartowaniu
50 HRC
2,5
3,2
4
5
EWWN1 DIN 8555
E 3-UM-50 T
Elektroda zasadowa do napawania regeneracyjnego narzędzi do obróbki plastycznej i okrawania na gorąco, wykonanych ze stali gatunku WWN1, np.: wykrojniki, noże, przebijaki itp., oraz do napawania prewencyjnego narzędzi wykonanych ze stali węglowych. » więcej  C – 0,3
Mn-0,3
Si – 0,3
Cr – 2,7
Ni – 1,6
Mo-0,5
W – 9
V – 0,3
Twardość
po hartowaniu
55 HRC
2,5
3,2
4
5
EWCLV DIN 8555
E 3-UM-55 T
Elektroda zasadowa do napawania regeneracyjnego narzędzi do obróbki plastycznej i okrawania na gorąco, wykonanych ze stali gatunku WCL, np.: matryce kuźnicze, noże, stemple do pras hutniczych itp., oraz napawania prewencyjnego narzędzi wykonanych ze stali węglowych. » więcej  C – 0,4
Mn – 0,5
Si – 1,0
Cr – 5
Mo – 1,4
V – 1,1
Twardość
po hartowaniu
57 HRC
2,5
3,2
4
5
ENSW2MoB DIN 8555
E 6-UM-60 GP
Elektroda zasadowa do napawania prewencyjnego i regeneracyjnego krawędzi tnących narzędzi pracujących na zimno wykonanych ze stali stopowych i węglowych, np. noże do korowania drewna, rozdrabniania tworzyw sztucznych itp. » więcej  C – 0,9
Mn – 1,5
Si – 1,0
Cr – 5
Mo – 7
W – 2
V – 1,7
Twardość
po hartowaniu
58 HRC
2,5
3,2
4
EStelNi50 DIN 8555
E 10-UM-50
Elektroda zasadowa do napawania powierzchni elementów narażonych na ścieranie w normalnych i podwyższonych temperaturach oraz korozję i erozję, np. części maszyn w przemyśle energetycznym » więcej  C – 3
Mn – 0,6
Si – 2
Cr – 26
Ni – 4
Twardość stopiwa
52 HRC
2,5
3,2
4
5
EStelMn60 DIN 8555
E 10-UM-60
Elektroda zasadowa do napawania powierzchni elementów narażonych na ścieranie typu metal-minerał przy dużych obciążeniach udarowych, w temperaturach do 400°C, np. czerpaki koparek, płyty łamaczy, mieszadła i elementy podajników betonu itp. »więcej  C – 5
Mn – 6
Si – 2
Cr – 30
Twardość stopiwa
59 HRC
2,5
3,2
4
5
EStelMoNb60 DIN 8555
E 10-UM-65
Elektroda zasadowa do napawania powierzchni elementów narażonych na intensywne ścieranie typu metal-minerał i obciążenia termiczne do 600°C, np. stożki zsypowe wielkich pieców, ruszty, płyty zsypowe, zgarniacze popiołu itp. »więcej  C – 5
Mn – 1,0
Si – 2
Cr – 22
Mo – 7
Nb – 7
W – 2
V – 1,0
Twardość stopiwa
65 HRC
2,5
3,2
4
5
ECuS DIN 1733
E L-Cu
Elektroda specjalna egzotermiczna do spawania miedzi i jej stopów oraz miedzi ze stalą. » więcej  Cu – 99,5
Si – 0,2
Rm – min.170 MPa
A5 – min.20%
KCU – min.70J/cm2
3
4
5
6
ECuSn7 DIN 1733
E L-CuSn7
Elektroda specjalna do spawania i napawania brązów cynowych, spawania innych stopów miedzi oraz napawania stali brązem cynowym. Elektroda może być stosowana do spawania żeliwa metodą na zimno » więcej  Sn – 6
Mn – 0,8
Si – 1,0
P – 0,15
Fe – 1,5
Re – 250 MPa
Rm – 300 MPa
A5 – 10%
3
4
5

line_blur1

OBJAŚNIENIA SYMBOLI

symbol1
Prąd stały, minus do elektrody

 

Prąd stały, plus do elektrody

 

Prąd stały, biegun dodatni do elektrody lub przemienny

 

Pozycje spawania: wszystkie z wyjątkiem pionowej z góry na dół

 

Pozycje spawania: podolna i naboczna

 

Pozycje spawania: podolna naboczna i naścienna

 

Regulacja płomienia: płomień normalny