Yunt

Przecinarki do cięcia termicznego sterowane CNC – typ YUNT

yunt

Typ przecinarki YUNT 1500 YUNT 2000 YUNT 2500
Szerokość cięcia [mm] 1500 2000 2500
Szerokośc jezdni [mm] 2.050 2.550 3.050
Długość cięcia w zależności od wymagań Odbiorcy 3.000 ÷ 6.000
Długość jezdni w zależności od wymagań Odbiorcy
4.000 ÷ 7.000 mm
Napęd wzdłużny dwustronny
Napięcie zasilania PE+N; 230V; 50Hz
(bez urządzenia plazmowego i filtrowentylacyjnego)
Moc zainstalowana przecinarka ok. 1,0 kVA
urządzenie do ciecia plazmowego w zależności od typu urządzenia
filtrowentylacja w zależności od typu urządzenia
Prędkość przesuwu 0 ÷ 12 m/min
Dopuszczalna temperatura otoczenia 280÷315ºK (7 ÷ 42ºC)
Dopuszczalna wilgotność względna powietrza do 80%
Gaz podgrzewający – OPCJA acetylen, propan-butan, gaz ziemny
Zakres grubości cięcia tlenowego 6 ÷ 60 mm (max 100 mm)
Max. grubość przebijania przy cięciu tlenowym 100 mm
Zakres grubości cięcia plazmowego w zależności od typu urządzenia plazmowego
Regulacja prądu cięcia plazmowego skokowa lub płynna – w zależności od typu urządzenia plazmowego
Gazy stosowane podczas cięcia plazmowego w zależności od typu urządzenia plazmowego – powietrze, tlen, mieszanki argon-wodór, azot
Układ sterowania -OPCJA Hypertherm lub AVE

line_blur1

Przecinarki typu YUNT, sterowane CNC, przeznaczone są do kształtowego cięcia plazmowego stali węglowych, wysokostopowych i metali nieżelaznych. Po wyposażeniu w odpowiedni osprzęt i instalację gazową, mogą służyć również do cięcia metodą tlenową, blach ze stali węglowych i niskostopowych. Przecinarki wyposażone są w układy sterowania CNC nowej generacji, precyzyjne serwonapędy oraz prowadnice, dzięki czemu zapewniają bardzo wysoką precyzję i dynamikę ruchu, powtarzalność pozycjonowania i realizowanych odwzorowań. Przecinarki YUNT pracują w cyklu automatycznym, realizując program wprowadzony do pamięci komputera. Możliwy jest odczyt programów z:

 • pamięci flash typu PEN DRIVE USB,
 • zewnętrznego komputera za pomocą zainstalowanej karty sieciowej (z protokołem Ethernet TCP/IP).

line_blur1Do programowania maszyn jako podstawowy przyjęto, powszechnie stosowany w przecinarkach sterowanych numerycznie, system programowania ESSI. Możliwe jest również wprowadzanie programów technologicznych w formacie wg normy DIN lub dopasowanie się do innego formatu, stosowanego przez odbiorcę-użytkownika.

line_blur1
Przecinarki typu YUNT wyposażone są:

 • portal z zespołami napędowymi,
 • kompletny układ sterowania,
 • wewnętrzną instalację gazową z układem automatycznego przebijania blach do grubości 100 mm (dla cięcia tlenowego),
 • jezdnię o długości 4.000 ÷ 7.000 mm,
 • pulpit sterowniczy wyposażony w kolorowy monitor LCD,
 • suport palnika wyposażony w:
  • regulator odległości palnika od blachy, umożliwiający automatyczne prowadzenie palnika w odpowiedniej odległości nad powierzchnią blachy,
  • zapalarkę do gazu umożliwiającą zdalne zapalanie gazów (dla cięcia tlenowego),
  • urządzenie do cięcia plazmowego (wg wymagań Odbiorcy).

line_blur1W celu spełnienia odpowiednich wymagań BHP w strefie pracy urządzenia, w zależności od realizowanej technologii cięcia, przecinarki mogą być wyposażone w:

 • ruszty do cięcia i zespoły do zraszania mgłą wodną przestrzeni pod materiałem ciętym – w przypadku ciecia tlenowego,
 • stoły wodne ze stałym poziomem lustra wody (umożliwiają cięcie nad lub pod lustrem wody) lub baseny wodne o regulowanym poziomie lustra wody (umożliwiają cięcie pod lustrem wody na założonej głębokości, przy czym zmiana poziomu wody następuje automatycznie na sygnał z układu sterowania przecinarki) – w przypadku cięcia plazmowego,
 • stoły odciągowe przystosowane do współpracy z urządzeniami filtrowentylacyjnymi, które pozwalają na odprowadzenie ze strefy pracy zarówno zanieczyszczeń pyłowych jak i gazowych (segmenty stołu odciągowego można łączyć pomiędzy sobą bokami, tworząc stół o wymaganej powierzchni roboczej),
 • urządzenie filtrowentylacyjne.

line_blur1W zależności od wymagań Odbiorcy przecinarki typu YUNT wyposażone są w:

 • zespół do cięcia prostoliniowego z jednoczesnym ukosowaniem krawędzi pod kątem do 45°,
 • zespół do cięcia prostoliniowego wąskich pasów o szerokości 30 ÷ 350,
 • zespół do trasowania i znakowania wycinanych elementów,
 • program WRYKRYS, do opracowywania przez technologa rozkrojów ciętych blach, umożliwia współpracę z programami do projektowania typu CAD, umożliwia ponadto edycję takich informacji jak: wydruk rozkroju, długość drogi cięcia i dojazdów, % stopień wykorzystania blachy, zużycie gazów, koszt cięcia, itp.

line_blur1Dostawa przecinarek obejmuje również:

 • montaż i ustawienie jezdni oraz uruchomienie przecinarki u Odbiorcy,
 • przeszkolenie obsługi.