charakterystyka_yun

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZECINAREK TYPU YUN

DCF 1.0

DCF 1.0

Wyróżnienie za przecinarkę do cięcia termicznego sterowaną numerycznietypu YUN-3000
na Targach Kielce SPAWALNICTWO

Sterowane numerycznie przecinarki typu YUN przeznaczone są do kształtowego cięcia tlenowego blach ze stali węglowych i niskostopowych. Po wyposażeniu w urządzenie do cięcia plazmą łącznie z niezbędnym osprzętem i instalacją, możliwe jest również cięcie stali wysokostopowych i metali nieżelaznych. Przecinarka plazmowa wyposażona jest w układy sterowania CNC nowej generacji oraz precyzyjne serwonapędy. Przecinarki pracują w cyklu automatycznym, realizując program wprowadzony do pamięci komputera. Możliwy jest odczyt programów z:

 • dysku twardego,
 • pamięci flash typu PEN DRIVE USB,
 • zewnętrznego komputera za pomocą zainstalowanej karty sieciowej (z protokołem Ethernet TCP/IP),
 • dyskietki 1,44 MB (opcjonalnie).

Portal przecinarki wyposażony jest w nowoczesne serwonapędy prądu stałego oraz precyzyjne prowadnice liniowe. W przecinarce zastosowano m.in.:

 • precyzyjnie szlifowane szyny – napęd wzdłużny (jezdnia),
 • prowadnice liniowe firmy INA (Niemcy) – napęd poprzeczny,
 • sterowniki napędów MINI MAESTRO firmy CONTROL TECHNIQUES (Anglia),
 • servo-silniki prądu stałego firmy CONTROL TECHNIQUES (Anglia),
 • precyzyjne przekładnie planetarne firmy TRAMEC (Niemcy) lub precyzyjne przekładnie walcowe produkcji ZBUS Sp. z o.o.

Portal przecinarki wyposażony jest w ekran ochronny, zabezpieczający belkę przed promieniowa­niem cieplnym podczas cięcia. Ma to szczególne znaczenie przy cięciu grubych blach.
Każda przecinarka jest wyposażona w:

 • portal z zespołami napędowymi (2 wzdłużne i 1 poprzeczny),
 • kompletny układ sterowania,
 • wewnętrzną instalację gazową z układem przebijania materiału ciętego do grubości 100 mm (dla cięcia tlenowego),

W zależności od wymagań Odbiorcy przecinarka plazmowa lub tlenowa jest wyposażana w:
Wersja tlenowa

 • jezdnię montowaną z segmentów o długości 2.000 mm,
 • zewnętrzną instalację zasilającą (gazową, sprężonego powietrza i wodną),
 • suporty z palnikami do cięcia tlenowego, wyposażone w elektroniczne regulatory odległości palnika od blachy typu C/U i w zapalarki gazu.
 • głowicę trójpalnikową do prostoliniowego cięcia z równoczesnym ukosowaniem krawędzi na X, Y, K lub V,
 • zespoły do cięcia prostoliniowego z jednoczesnym ukosowaniem krawędzi na V pod kątem do 45°,
 • zespoły do cięcia prostoliniowego wąskich pasów o szerokości 30 ÷ 350 mm,
 • zespoły do trasowania i znakowania plazmowego wycinanych elementów, firmy Kjellberg lub Hypertherm,
 • zespoły do wiercenia otworów,
 • ruszt pod materiał cięty dla cięcia tlenowego (możliwe jest nieodpłatne przekazanie dokumentacji rusztu przy zakupie przecinarki).

Wersja tlenowo – plazmowa
Tak jak w wersji tlenowej plus:

 • suporty z palnikaki do cięcia plazmowego z elektronicznymi regulatorami odległości palnika C/U i od napięcia łuku,
 • urządzenia do cięcia plazmowego Firmy Kjellberg lub Hypertherm. (lub inne wg wymagań Odbiorcy),
 • instalację odkłócającą.

W celu spełnienia odpowiednich wymagań BHP w strefie pracy urządzenia, w zależności od realizowanej technologii cięcia, przecinarki mogą być wyposażone w:

 • zespoły do zraszania mgłą wodną przestrzeni pod materiałem ciętym – w przypadku cięcia tlenowego,
 • stoły wodne ze stałym poziomem lustra wody Firmy ZBUS – Gliwice (umożliwiające cięcie nad lub pod lustrem wody) – w przypadku cięcia tlenowego lub plazmowego,
 • baseny wodne o regulowanym poziomie lustra wody Firmy ZBUS – Gliwice (umożliwiające cięcie pod lustrem wody na założonej głębokości, przy czym zmiana poziomu wody następuje automatycznie na sygnał z układu sterowania przecinarki) – w przypadku cięcia plazmowego,
 • sekcyjne stoły odciągowe Firmy ZBUS – Gliwice, przystosowane do współpracy z urządzeniami filtrowentylacyjnymi – w przypadku cięcia tlenowego i plazmowego,
 • urządzenia filtrowentylacyjne firmy Nederman lub Teka GmbH do sekcyjnych stołów odciągowych – w przypadku cięcia tlenowego i plazmowego.

Dostawa może obejmować również:

 • program komputerowy WRYKRYS do wspomagania projektowania programów cięcia i rozkrojów blach,
 • zasilacz awaryjny UPS gwarantujący poprawną pracę przecinarki przy spadkach lub zanikach napięcia (podtrzymanie ok. 0,5 godziny – tylko dla cięcia tlenowego).

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

\ Typ przecinarki
Parametr\
YUN 2000 YUN 3000 YUN 4000 YUN 5000 YUN 6000
Napęd wzdłużny dwustronny
Max szerokość cięcia [mm] 1) 2000 3000 4000 5500 6500
Wymiary
gabarytowe
[mm]
– szerokość 3460 4450 5450 6860 7860
– wysokość ok. 1700
– wysokość jezdni 600
– rozstaw szyn jezdni 3000 4000 5000 6500 7500
Masa [kg] ok. 1300÷1400 ok.2500
Długość jezdni [mm] 2)  [L1] n x 2000 n x 2000
Długość cięcia [mm] 2)  [L2] L1 – 2000 L1 – 3000
Zakres prędkości [m/min] 0,05 ÷ 12
Ilość suportów z palnikami [szt.] do 4 (1÷2) do 6 (1÷2)
Kompensacja szczeliny cięcia [mm] 0 ÷ 9,9
Zakres grubości cięcia tlenem [mm] 3) 3 ÷ 150 (max 300)
Max grubość przebijania przy cięciu tlenem [mm] 100
Ciśnienia i zużycie gazów technicznych zgodnie z tabelami dla danych typów palników
Zakres grubości cięcia plazmą i max grubość przebijania [mm] w zależności od zastosowanego urządzenia do cięcia plazmowego firmy Kjellberg lub Hypertherm
Napięcie zasilania – wersja tlenowa PE+N 50Hz, 230V
– wersja plazmowa 3PE+N 50Hz, 400/230V
Pobór mocy [kVA] – wersja tlenowa ok. 1,0
– wersja plazmowa w zależności od zastosowanego urządzenia do cięcia plazmowego firmy Kjellberg lub Hypertherm>
Uwagi:
1) Jezdnie przecinarek składają się z segmentów o długości 2000 mm. Literą „n” oznaczono ilość segmentów, składających się na całą jezdnię.
2) Max grubość cięcia jest zależna od ilości jednocześnie pracujących palników.