logo

Stół sekcyjny YUN ST

Stół sekcyjny dla maszyn do cięcia blach z systemem odciągowym pyłów.

Czytaj więcejarrowbottom
http://zbus.pl/wp-content/uploads/2021/10/image-189-e1640338844452.jpg

ZASTOSOWANIE

Stół sekcyjny - odciągowy jest wykorzystywany jako osprzęt maszyn do cięcia,
może być wykorzystywany z technologiami:

 • cięcia plazmowego blach
 • cięcia tlenowego blach
 • cięcia tlenowego sit
 • markowania plazmowego
 • znakowania atramentowego

CECHY

 • Stół podzielony na sekcje odciągowe zwiększa skuteczność dociągania powstających w procesie cięcia pyłów.
 • Kanały odciągowe w zależności od szerokości roboczej umieszczone są po jednej lub obu stronach stołu.
 • Wmocniona konstrukcja pozwala na cięcie blach o grubości nawet do 200mm.
 • Dla wygodnej eksploatacji ramy rusztu są zdejmowane. Ułatwia to czyszczenie stołu z obtopów.
 • Wanny na obtopy dają możliwość mocowania haków podnośnika.
 • Łatwe podłączenie kanałów odciągowych.

Osprzęt

Stół sekcyjny - odciągowy służy jako osprzęt dla maszyn do cięcia plazmowego i tlenowego.

Stół odciągowy musi być połączony ze stacją filtrowentylacyjną, która jest oddzielnym osprzętem. Wielkość stacji dopasowywana jest do wielkości stołu do cięcia
i stawianego zadania.

Charakterystyka sekcyjnego stołu odciągowego ZBUS YUN ST

Stoły odciągowe umożliwiają posadowienie ciętych blach i odciąganie dymów z miejsca cięcia.

Stół sekcyjny stosowany jest wraz z maszynami do cięcia plazmowego lub tlenowego jako osprzęt
uzupełniający. Cięte blachy układane są na rusztach. Podczas cięcia zadaniem stołu jest utrzymanie
ciętej blachy umożliwiając maszynie wycięcia zaprogramowanych kształtów ‒ profili cięcia. W
trakcie procesu cięcia, szczególnie plazmowego wytwarzają się gazy i zapylenie, które z miejsca
wykonywania cięcia odciągane są do stacji filtrowentylacyjnej. Stacja nie jest elementem stołu
sekcyjnego.

Dane techniczne

Zakres szerokości pracy

od 1,5 m do 4 m

Zakres długości pracy

od 1,5m do kilkudziesięciu metrów

Grubość ciętej blachy

max 100 mm, 200 mm

Długość sekcji stołu

750 mm

Ilość kanałów ssących

1 lub 2 w zależności od szerokości roboczej

ZASTOSOWANIE I KONSTRUKCJA STOŁU YUN ST

Cięcie plazmowe

Stół sekcyjny ZBUS YUN_ST jest idealnym narzędziem do ułożenia płaskich blach i przygotowanie ich
do cięcia plazmowego. Podczas cięcia plazmowego powstaje bardzo duże zapylenia. Stół podzielony
na mniejsze sekcje odciągowe pozwala zwiększyć wydajność i skuteczność odciągania powstałych
podczas cięcia pyłów i odprowadzenie ich do stacji filtracyjnej.
Cięcie plazmowe stosowane jest w większości do cięcia blach o grubości do 35mm. W zależności od
zastosowanego źródła plazmowego istnieje możliwość cięcia również większych grubości. Cięcie
plazmowe może być stosowane do cięcia stali czarnej, wysokostopowej oraz metali nieżelaznych, jak
np. aluminium. Stosujemy źródła plazmowe Hypertherm oraz Kjellberq.

Cięcie palnikiem tlenowym

Stół sekcyjny ZBUS YUN_ST może służyć również do ułożenia płaskich blach dla cięcia palnikiem
tlenowym, Ze względu na solidną konstrukcję stalową , spawaną z blach i profili może być
wykorzystany w cięciu palnikiem tlenowym blach o maksymalnej grubości ciecia 100mm lub 200mm
w zależności od wybranej wersji stołu.

Markowanie plazmowe

Podczas cięcia tlenowego lub plazmowego przydatne jest wyznaczanie na powierzchni blachy linii
pomocniczych. Można to wykonać poprzez zastosowanie plazmy markującej pracującej na niskich
parametrach prądowych. Linie takie mogą służyć pomocą przy dalszej obróbce wyciętych profili.
Wysokojakościowe źródła plazmowe posiadają zazwyczaj możliwość cięcia i markowanie
plazmowego. Można również zastosować niskoprądowe źródła plazmowe stosowane jedynie do
markowania plazmowego.

Znakowanie atramentowe

Stół sekcyjny do ciecia może być stosowany również w połączeniu z techniką szybkiego opisywania
blach.
W połączeniu z drukarką natryskową oraz obrotową głowicą ZBUS, cięcie termiczne może być
uzupełnione możliwością szybkiego opisywania powierzchni blach. Opisy mogą być nadrukowywane
w dowolnym kierunku ruchu w różnych wielkościach. Proces może odbywać się przy pełnej prędkości
przejazdowej maszyny. Jest to ekonomiczny i wydajny sposób na opisywanie wycinanych detali.

Konstrukcja stołu odciągowego - sekcyjnego

Sekcyjny stół odciągowy to sztywna i wytrzymała termicznie spawana konstrukcja stalowa, która
pozwala na bezpieczne ułożenie blach przeznaczonych do cięcia plazmowego lub tlenowego. Stół
składa się z ramy w której wykonane są kanały odciągowe, rusztu na którym są układane blachy,
wanien do których spadają obtopy i króćców odciągowych. Układ sterowania siłownikami pozwala na
odciąganie gazów z sekcji nad którą następuje cięcie. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne
oczyszczanie powietrza na stanowisku pracy.

Ruszt stołu do cięcia

Ruszt do cięcia składa się z szeregu płaskowników ułożonych pionowo w regularnych odległościach.
Płaskowniki są usytuowane prostopadle do podłoża. Nośnikiem rusztu jest rama umiejscowiona nad
dwiema sekcjami. Płaskowniki są wsunięte w wycięcia w ramie rusztu.

Zdejmowana rama rusztu

Rama rusztu wykonana jest z kątowników i blach tworzących zwartą konstrukcję. Osadzana jest na
konstrukcji stołu i może być zdjęta ze stołu. Umożliwia to łatwy dostęp do wanien. Rama posiada
otwory do podnoszenia za pomocą suwnicy.

Wanny na obtopy

Podczas cięcia szczególnie tlenowego powstają skapujące obtopy. Wanny umiejscowione na
podłożu stołu służą do gromadzenia powstałych w procesie cięcia obtopów. Po napełnieniu wanien
można je w prosty sposób opróżnić. Zdejemując ramę rusztu wanny mogą być podniesione za
pomocą suwnicy wykorzystując do tego odpowiednie mocowanie haków.

Pneumatyczny układ regulacji

Układ regulacji pozwala na odciąganie gazów z konkretnego miejsca, w który następuje cięcie
blach. Powoduje to zmniejszenie potrzebnej mocy wentylatora i zmniejszenie zużycia prądu, a
jednocześnie poprawia skuteczność procesu. Układ pneumatyczny otwiera i zamyka przepustnice
otwierające wlot do kanału z określonego miejsce na stole ‒ sekcji stołu.

Wyłapywanie ciętych elementów

Pod rusztem na wannach umieszczone są siatki na które mogą spaść niewielkie elementy powstałe
w procesie cięcia. Ułatwiają one wyjęcie małych elementów.

Maszyna YUN A

Optymalna maszyna do cięcia plazmowego i/lub tlenowego blach o grubości do 100mm oraz do znakowania.

Maszyna YUN C

Wysięgnikowa maszyna
do cięcia tlenowego grubych kęsisk.

Maszyna YUN L

Dynamiczna i odporna termicznie maszyna portalowa do CIĘCIA plazmowego lub tlenowego do grubości 200mm oraz do ZNAKOWANIA wycinanych elementów.

Maszyna YUN R

Mocna i odporna termicznie maszyna portalowa idealna do cięcia tlenowego blach o grubości do 300mm oraz do trasowania plazmowego.