O firmie

 KIM JESTEŚMY

Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych „ZBUS” Spółka z o.o. powstał w roku 2004, jako następca prawny Zakładu Doświadczalnego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, działającego w branży spawalniczej nieprzerwanie od roku 1955.

Swoją działalność „ZBUS” Spółka z o.o. opiera na doświadczonej kadrze konstruktorów, technologów i warsztatowców, a także szeroko rozwiniętej współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, który jest wiodącym krajowym ośrodkiem naukowo-badawczym w branży spawalniczej. W zakresie nowych rozwiązań współpracujemy również z innymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz zakładami przemysłowymi. Dzięki temu, możemy się podjąć rozwiązania i wdrożenia do produkcji większości zagadnień związanych z mechanizacją lub automatyzacją procesów cięcia termicznego, spawania, napawania i zgrzewania.

 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • projektowanie oraz budowa maszyn i urządzeń spawalniczych oraz wdrażanie ich do przemysłu,
  • projektowanie nowych urządzeń i sprzętu spawalniczego, modernizacja konstrukcji własnych i adaptacja innych rozwiązań na podstawie badań Instytutu Spawalnictwa oraz innych ośrodków naukowych i placówek badawczo-rozwojowych,
  • produkcja stanowisk i urządzeń do cięcia termicznego, spawania i napawania oraz zgrzewania, a także innych urządzeń technologicznych, umożliwiających racjonalizację procesów produkcji,
  • jednostkowa produkcja unikalnych maszyn i urządzeń spawalniczych, a także stanowisk diagnostyczno-pomiarowych,
  • opracowywanie i produkcja specjalnych materiałów spawalniczych, takich jak: elektrody, druty proszkowe do napawania zmechanizowanego oraz innych materiałów do wdrażania i rozpowszechniania nowych technologii spawalniczych,
  • produkcja płyt odpornych na ścieranie,
  • remonty urządzeń spawalniczych i innych technologicznych,
  • świadczenie usług w zakresie cięcia termicznego tlenem i plazmą.

line_blur1

W okresie kilkudziesięciu lat działalności Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa, a obecnie Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych „ZBUS” Spółka z o.o., wdrożył do produkcji kilkaset urządzeń i stanowisk do cięcia termicznego, spawania, napawania i zgrzewania oraz wiele gatunków materiałów spawalniczych.

Odbiorcami naszych urządzeń i stanowisk oraz materiałów spawalniczych są m. in. zakłady konstrukcji stalowych, zakłady przemysłu stoczniowego, budowlanego, górniczego i motoryzacyjnego.